Nemko AS

Nemko leverer både system-, produkt- og personellsertifisering til organisasjoner i inn- og utland. Gradvis har vi utviklet vårt spekter av tjenester og leverer i dag de fleste relevante sertifiseringstjenester. Som en del av Nemko-gruppen er Nemko godt forankret i et internasjonalt miljø med lange og solide tradisjoner siden 1933.

Nemko er akkreditert av Norsk Akkreditering, noe som bekrefter vår rolle som et uavhengig og nøytralt selskap. Samtidig er vi opptatt av å gi bidrag til våre kunders utvikling gjennom konstruktive tilbakemeldinger og tett dialog. Nemko har etablert kurs- og opplæringsvirksomhet med ulike tilbud, blant annet kurs i praktisk revisjonsteknikk og introduksjon til aktuelle standarder.

IQNet-medlemsskap

Nemko er eneste norske medlem av IQNet - The International Certfication Network. Nemko utsteder IQNet-sertifikat som sikrer bedriftens systemsertifikat internasjonal aksept. Nemko leverer tredjeparts sertifiseringstjenester til bedrifter som ønsker markedsadgang og som har behov for å dokumentere kvaliteten på sine produkter, tjenester og systemer.

Nemko kan tilby tjenester som omfatter:

Systemsertifisering

► Kvalitet iht NS-EN ISO 9001

► Energiledelse iht NS- EN ISO 50001

► Mattrygghet iht.,
    NS ISO 22000

► Arbeidsmiljø iht. BS OHSAS 18001

► Miljø iht. NS-EN ISO 14001
    

► Informasjonssikkerhet iht NS ISO 27001


Produktsertifisering

► Elektriske produkter                                    

► Brannklassifiserte Bygningsprodukter

► Plastrør

 


Personellsertifisering

► Termografører

►Plastrørsveisere

► Elsikkerhetskontrollører

 

► Redningsmenn                                 

 

Kurs i revisjonsteknikk samt kvalitet- og miljøledelse 


Sikkerhetsopplæring og sakkyndig virksomhet iht. Arbeidstilsynets forskrift 1360

   

    

MSYS 001

PROD 001

 Alle bilder er Copyright © Nemko AS


 • Ingunn Bjerke Salg sertifiseringskoordinator/ kursansvalrig send e-post
  Karianne Teie Salg sertifiseringskoordinator send e-post
  Pål Eddie Salg markedssjef systemsertifisering send e-post
 • Resultatregnskap

  Resultatregnskap 2015 2014 2013
  Sum driftsinntekter 527 269 460 932 219 463
  Driftsresultat 48 661 15 046 -3 663
  Årsresultat 35 162 10 432 -31 097
  Sum eiendeler 442 424 315 487 280 658
  Valutakode NOK NOK NOK
  Tall i hele tusen.

 • Akkreditering

  PRLAB
  Akkrediteringsnummer: TEST033-4 (Se akkrediteringsdokument)
  Fagområde/Næringstype: P05: Elektronikk
  Akkrediteringsdato: 27.03.1995
  Virksomhet: Elektrisk prøving.
  PRLAB
  Akkrediteringsnummer: TEST033-5 (Se akkrediteringsdokument)
  Fagområde/Næringstype: P06: Elektromagnetisk kompabilitet
  Akkrediteringsdato: 27.03.1995
  Virksomhet: EMC, Elektromagnetisk kompatibilitet
  PRLAB
  Akkrediteringsnummer: TEST033-3 (Se akkrediteringsdokument)
  Fagområde/Næringstype: P20: Sikkerhet
  Akkrediteringsdato: 27.03.1995
  Virksomhet: Sikkerhet
  PRLAB
  Akkrediteringsnummer: TEST033-2 (Se akkrediteringsdokument)
  Fagområde/Næringstype: P20: Sikkerhet
  Akkrediteringsdato: 27.03.1995
  Virksomhet: Sikkerhet
  PRLAB
  Akkrediteringsnummer: TEST033-1 (Se akkrediteringsdokument)
  Fagområde/Næringstype: P05: Elektronikk
  Akkrediteringsdato: 27.03.1995
  Virksomhet: Elektrisk prøving.
  PRLAB
  Akkrediteringsnummer: TEST033 (Se akkrediteringsdokument)
  Fagområde/Næringstype: P17: Miljø
  Akkrediteringsdato: 27.03.1995
  Virksomhet: Miljø.
 • Bransjer

  Elektromagnetisk kompabilitet
  Elektronikk
  Ledelsessystemsertifisering
  Materialkontroll og kvalitetsteknikk
  Miljø
  P17
  Personellsertifisering
  Produktsertifisering
  Sikkerhet
  Teknisk prøving og analyse

 • Varemerker

  ATEX

  Regelverket for å kontrollere eksplosive atmosfærer, samt standardene for utstyr og sikkerhetssystemer, kalles ATEX. Dette stammer fra franske ATmospheres EXplosives.

  ENEC

  ENEC er et europeiske merke for kvalitet på elektriske produkter som viser samsvar med den europeiske standarden (EN). ENEC betyr sikkerhet i Europa, og alle som signerte ENEC Mark ordningen støtter aktivt et engasjement for det høyeste sikkerhetsnivå.

 • Kontorer

  Relasjonstype Navn
  Moderselskap Stiftelsen Norges Elektriske Materiellkontroll Nem
  Avdeling Nemko As Avd Kjeller - Nemko As Avd Kjeller (Avd Kjeller)

Nemko AS

 • Telefon: 22 96 03 30
 • Besøksadresse: Gaustadalléen 30
  0373 Oslo
 • Postadresse: Postboks 73 Blindern
  0314 Oslo
 • Org.nr: 974404532
 • Send forespørsel

Meldingen din ble vellykket sendt!