Nemko AS


Nemko leverer både system-, produkt- og personellsertifisering til organisasjoner i inn- og utland. Gradvis har vi utviklet vårt spekter av tjenester og leverer i dag de fleste relevante sertifiseringstjenester. Som en del av Nemko-gruppen er Nemko godt forankret i et internasjonalt miljø med lange og solide tradisjoner siden 1933.

Nemko er akkreditert av Norsk Akkreditering, noe som bekrefter vår rolle som et uavhengig og nøytralt selskap. Samtidig er vi opptatt av å gi bidrag til våre kunders utvikling gjennom konstruktive tilbakemeldinger og tett dialog. Nemko har etablert kurs- og opplæringsvirksomhet med ulike tilbud, blant annet kurs i praktisk revisjonsteknikk og introduksjon til aktuelle standarder.

IQNet-medlemsskap

Nemko er eneste norske medlem av IQNet - The International Certfication Network. Nemko utsteder IQNet-sertifikat som sikrer bedriftens systemsertifikat internasjonal aksept. Nemko leverer tredjeparts sertifiseringstjenester til bedrifter som ønsker markedsadgang og som har behov for å dokumentere kvaliteten på sine produkter, tjenester og systemer.

Nemko kan tilby tjenester som omfatter:

Systemsertifisering

► Kvalitet iht NS-EN ISO 9001

► Energiledelse iht NS- EN ISO 50001

► Mattrygghet iht.,
    NS ISO 22000

► Arbeidsmiljø iht. BS OHSAS 18001

► Miljø iht. NS-EN ISO 14001
    

► Informasjonssikkerhet iht NS ISO 27001


Produktsertifisering

► Elektriske produkter                                    

► Brannklassifiserte Bygningsprodukter

► Plastrør

 


Personellsertifisering

► Termografører

►Plastrørsveisere

► Elsikkerhetskontrollører

 

► Redningsmenn                                 

 

Kurs i revisjonsteknikk samt kvalitet- og miljøledelse 


Sikkerhetsopplæring og sakkyndig virksomhet iht. Arbeidstilsynets forskrift 1360

   

    

MSYS 001

PROD 001

 Alle bilder er Copyright © Nemko AS


 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Salg email Pål Eddie Markedssjef systemsertifisering
Salg email Ingunn Bjerke Sertifiseringskoordinator/ kursansvalrig
Salg email Karianne Teie Sertifiseringskoordinator
Salg email Karianne Teie sertifiseringskoordinator
Salg email Pål Eddie markedssjef systemsertifisering
 

Resultatregnskap

Resultatregnskap 2015 2014 2013
Sum driftsinntekter 527 269 460 932 219 463
Driftsresultat 48 661 15 046 -3 663
Årsresultat 35 162 10 432 -31 097
Sum eiendeler 442 424 315 487 280 658
Valutakode NOK NOK NOK
Tall i hele tusen.
Chart.

 

Akkreditering

PRLAB
Akkrediteringsnummer: TEST033-4 (Se akkrediteringsdokument)
Fagområde/Næringstype: P05: Elektronikk
Akkrediteringsdato: 27.03.1995
Virksomhet: Elektrisk prøving.
PRLAB
Akkrediteringsnummer: TEST033-5 (Se akkrediteringsdokument)
Fagområde/Næringstype: P06: Elektromagnetisk kompabilitet
Akkrediteringsdato: 27.03.1995
Virksomhet: EMC, Elektromagnetisk kompatibilitet
PRLAB
Akkrediteringsnummer: TEST033-3 (Se akkrediteringsdokument)
Fagområde/Næringstype: P20: Sikkerhet
Akkrediteringsdato: 27.03.1995
Virksomhet: Sikkerhet
PRLAB
Akkrediteringsnummer: TEST033-2 (Se akkrediteringsdokument)
Fagområde/Næringstype: P20: Sikkerhet
Akkrediteringsdato: 27.03.1995
Virksomhet: Sikkerhet
PRLAB
Akkrediteringsnummer: TEST033-1 (Se akkrediteringsdokument)
Fagområde/Næringstype: P05: Elektronikk
Akkrediteringsdato: 27.03.1995
Virksomhet: Elektrisk prøving.
PRLAB
Akkrediteringsnummer: TEST033 (Se akkrediteringsdokument)
Fagområde/Næringstype: P17: Miljø
Akkrediteringsdato: 27.03.1995
Virksomhet: Miljø.
 

Bransjer

Elektromagnetisk kompabilitet
Elektronikk
Ledelsessystemsertifisering
Materialkontroll og kvalitetsteknikk
Miljø
P17
Personellsertifisering
Produktsertifisering
Sikkerhet
Teknisk prøving og analyse

 

Varemerker


ATEX

Regelverket for å kontrollere eksplosive atmosfærer, samt standardene for utstyr og sikkerhetssystemer, kalles ATEX. ...

Vis mer

ENEC

ENEC er et europeiske merke for kvalitet på elektriske produkter som viser samsvar med den europeiske standarden (EN)...

Vis mer

 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Moderselskap Stiftelsen Norges Elektriske Materiellkontroll Nem
Avdeling Nemko As Avd Kjeller - Nemko As Avd Kjeller (Avd Kjeller)

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!