HVORFOR BLI SERTIFISERT

Å bli sertifisert innebærer en garanti for at sertifikatet er internasjonalt anerkjent. Periodisk revisjon sikrer at hele styringssystemet blir fulgt opp og vedlikeholdt. Tredjeparts objektive vurdering sikrer at man ikke ser seg blind på inngrodde rutiner, men kritisk vurderer dem med sikte på forbedring.

Det er ikke påbudt å sertifisere seg, men mange kunder og offentlige myndigheter vil kunne etterspørre og foretrekke denne type leverandører eller samarbeidspartnere. Da har man en garanti for at man tilfredsstiller standard krav i forhold til sertifiseringsområde. Som regel må et sertifikat resertifiseres etter en periode da man igjen må kunne vise til at man er kvalifisert.


HVORDAN BLI SERTIFISERT

ISO-standarder er utgitt av International Standard Organization. Standardene er utviklet for å veilede virksomheter i kvalitetsstyring. ISO-sertifikat utstedes av godkjente sertifiseringsorgan, som f.eks Kiwa AS, Norsk Sertifisering, Dovre, Nemko Scandinavia AS eller DNV.


HVA ER SERTIFISERING

En sertifisering er et kvalitetsstempel som baseres på en som oftest ekstern evaluering, opplæring eller godkjenning fra et godkjent sertifiseringsorgan. Dette kan gjøres på f. eks. person, organisasjon eller et produkt/objekt. Sertifikatet utstedes av sertifiseringsorganet og har en tidsbestemt varighet. Når sertifikatet ikke lenger er gyldig, må man gjennom en ny evaluering, opplæring eller godkjenning.

Sertifikatet eies og utstedes av sertifiseringsorganet og inneholder standard opplysninger i forhold til sertifikatområde.

Dette kan være:

 • Identitetsangivelse
 • Periode for sertifikatets gyldighet
 • Løpenummer/sertifikat-id
 • Anvendelsesområde
 • Navn på sertifikatets utsteder
 • Eventuelt utstederens elektroniske signatur

SERTIFISERINGSPROSESSEN


 • Connector.

  Søknad

  Selve prosessen innledes med en søknad, og man får tildelt en fagperson (revisjonsleder).

 • Connector.

  Dokumentasjon

  Man har en dokumentgjennomgang.

 • Connector.

  Revisjon

  Det foretas en sertifiseringsrevisjon

 • Connector.

  Utbedring

  Man utbedrer evt ting det settes krav om.

 • Connector.

  Evaluering

  Det blir foretatt en evaluering.

 • Connector.

  Tildeling

  Sertifikatet blir utstedt når man oppfyller alle krav.

 • Connector.

  Resertifisering

  Ny gjennomgang etter en fastsatt tid for en evt. resertifisering.

TYPE SERTIFISERING

Les mer om type sertifisering, og hvem du kan kontakte for mer informasjon.

Produktsertifisering

Produktsertifisering omfatter sertifisering av produkter, prosesser og tjenester. Produkt, prosess og tjenester i denne sammenheng skal oppfylle evt. krav i forhold til lovverk, normer og standarder. Ofte stiller myndighetene spesielle krav om denne type godkjenning før produktene kan benyttes, importert eller eksportert. Sertifiseringen kan også komme på bakgrunn av krav fra kunder innen en viss type industri eller fra et bransjeområde. Kravet om sertifisering fra en sakkyndig kontrollvirksomhet og opplæringsvirksomhet er eksempel på denne type lovfestet sertifiseringsordning for produkter. Dette ble innført i juni 1998 og forvaltes av Arbeidstilsynet. Produktsertifikatet viser i korthet hva man har testet produktet innenfor av diverse tester og som har fått et positivt resultat. Man forsikres dermed om at produktet prosessen eller tjenesten oppfyller krav og er i samsvar med en gitt standard eller teknisk spesifikasjon. Dette kan være både nasjonale eller internasjonale standarder for tekniske spesifikasjoner. Kvalitetskontroll og tilsyn utføres løpende med en fast frekvens. Dette gjøres for alle typer sertifiseringer.

Her kan du lese mer om produktsertifisering:

Nemko Scandinavia AS
Kiwa AS
Sintef Certification
Aquastructures
DNV
Akkrediterte organisasjoner
Norsk Sertifisering
Dovre sertifisering
Bureau Veritas
Intertek

Systemsertifisering

Gjelder for eksempel ulike ISO-standarder for styringssystemer. Systemsertifiseringen vil da kunne være en forsikring eller bekreftelse på at organisasjonen tilfredsstiller disse kravene og de er utviklet for å veilede organisasjonene eller virksomhetene i selve kvalitetsstyringen. Standardene er utgitt av International Standard Organization. Det ligger internasjonale standarder til grunn for sertifiseringen av områdene kvalitet, miljø og arbeidsmiljø innen ledelsessystemer. Det finnes også andre områder som for eksempel informasjonssikkerhet som hører inn under denne kategorien.

Her kan du lese mer om systemsertifisering:

ISO.org
DNV
Nemko Scandinavia AS
Kiwa AS
Norsk Sertifisering
Dovre Sertifisering
Bureau Veritas
Scandinavian Certification
Scandinavian Business Certification
Intertek
Verify Sertifisering
A3 Sertifisering AS

Personellsertifisering

Personellsertifisering rettes mot sertifisering av medarbeidere innen spesielle fagfelt og/eller bransjer. Innen flere felt er det en forutsetning og trygghet at det er satt helt spesielle krav til sertifisering eller opplæring. Å oppnå gode markedsresultater er også viktig innen mange bransjer og det er helt essensielt at man har kvalifiserte medarbeidere.

Her kan du lese mer om personellsertifisering:

Nemko Scandinavia AS
Norsk Sertifisering
Kiwa AS
Standard.no
Norsk akkreditering
Bureau Veritas


 

Akkreditering

“Definisjon og hensikt Akkreditering er en offisiell anerkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre angitte oppgave ri samsvar med gitte krav. Sertifisering er en tilsvarende kontroll av kvalitetssikringssystemer utført av en kommersiell virksomhet. Når resultatene fra ulike evalueringer sammenlignes gir de mening til et bredere publikum. Kriteriene kan også brukes som veiledning ved utvikling av sikre produkter og systemer.

Hensikten med akkreditering er å skape tillit til organisasjonen ved at den har fått dokumentert at den tilfredsstiller strenge krav beskrevet i internasjonale standarder. Med andre ord må sertifiseringsselskaper akkrediteres, slik at ikke hvem som helst skal kunne utføre en sertifisering. I Norge er det Norsk Akkreditering som foretar akkreditering.


Verifisering

Når Norsk Akkreditering akkrediterer et sertifiseringsorgan, vil det bety at dets kvalitetssystem og kompetanse er verifisert i henhold til internasjonale krav. Områdene som er dekket vil blant annet gjelde organisasjonsstruktur, habilitet, personellets kompetanse, dokumentasjon, sertifisering og overvåkingsprosedyrer, kvalitetshåndbok, fortrolighet, behandling av anker og klager, kontroll med mulig misbruk av sertifikater og mulighet for suspensjon og tilbaketrekning av sertifikater.


De sertifiserte bedriftene på Kvalex.no har akkrediterte sertifikater. Bedriftenes sertifikater viser dette ved at akkrediteringsorganets logo er på dokumentet, i tillegg til sertifiseringsorganets logo.”

Ta kontakt for mer informasjon

KIWA AS

EKSPERTISE

Kvalitetsstyring
Miljøstyringssystem
Arbeidsmiljø
Energiledelse
Trafikksikkerhet
EMAS
Smeltesveising

Kontakt Kiwa AS

INTERTEK

EKSPERTISE

Systemsertifisering
Produktsertifisering
Leverandørrevisjoner
CSR
Academy

Kontakt Intertek

NORSK SERTIFISERING AS

EKSPERTISE

Produktsertifisering
Personellsertifisering
Systemsertifisering

Kontakt Norsk Sertifisering AS

DNV GL

EKSPERTISE

Systemsertifsering
Klima- og bærekraftstjenester
Personsertifisering
Helse

Kontakt DNV GL

BUREAU VERITAS

EKSPERTISE

Kvalitetsstyring
Miljøstyring
Arbeidsmiljø

Kontakt Bureau Veritas

SCANDINAVIAN BUSINESS CERTIFICATION AS

EKSPERTISE

Kvalitetsledelse
Miljøledelse
Arbeidsmiljøledelse
Informasjonssikkerhet

Kontakt Scandinavian Business Certification AS

SCANDINAVIAN CERTIFICATION AS

EKSPERTISE

Ledelsessystem for kvalitet
Ledelsessystem for miljø
Ledelsessystem for arbeidsmiljø

Kontakt Scandinavian Certification AS

DOVRE SERTIFISERING

EKSPERTISE

Kvalitetstyring
Miljøsertifisering

Kontakt Dovre

VERIFY SERTIFISERING AS

EKSPERTISE

Ledelsessystem for kvalitet
Ledelsessystem for miljø
Ledelsessystem for arbeidsmiljø

Kontakt Verify Sertifisering AS

NEMKO SCANDINAVIA AS

EKSPERTISE

Systemsertifisering
Personellsertifisering
Produktsertifisering
Pre-compliance
Produkttesting
Internasjonal markedsadgang

Kontakt Nemko Scandinavia AS

A3CERT SERTIFISERING

EKSPERTISE

Kvalitetsledelse
Miljøledelse
Arbeidsmiljøledelse
Informasjonssikkerhet
ECM
Sveising
Trafikksikkerhet
CE-Merking

Kontakt A3Cert Sertifisering