SERTIFISERINGSORGANER


INTERTEK

EKSPERTISE

Systemsertifisering
Mattrygghetssertifisering
Skogbruksertifisering
Bærekraftsertifisering
Informasjonssikkerhet
Risikostyring
Samfunnsansvar – CSR
Leverandørevaluering

Kontakt Intertek

SCANDINAVIAN BUSINESS CERTIFICATION AS

EKSPERTISE

Kvalitetsledelse
Miljøledelse
Arbeidsmiljøledelse
Informasjonssikkerhet

Kontakt Scandinavian Business Certification AS

KIWA TEKNOLOGISK INSTITUTT SERTIFISERING AS

EKSPERTISE

Kvalitetsstyring
Miljøstyringssystem
Arbeidsmiljø
Energiledelse
Trafikksikkerhet
EMAS
Smeltesveising

Kontakt Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS

DNV

EKSPERTISE

Systemsertifsering
Klima- og bærekraftstjenester
Personsertifisering
Helse

Kontakt DNV

BUREAU VERITAS

EKSPERTISE

Kvalitetsstyring
Miljøstyring
Arbeidsmiljø

Kontakt Bureau Veritas

NORSK SERTIFISERING AS

EKSPERTISE

Produktsertifisering
Personellsertifisering
Systemsertifisering

Kontakt Norsk Sertifisering AS

VERIFY SERTIFISERING AS

EKSPERTISE

• Ledelsessystem for kvalitet
• Ledelsessystem for miljø
• Ledelsessystem for arbeidsmiljø

Kontakt Verify Sertifisering AS

DOVRE SERTIFISERING

EKSPERTISE

Kvalitetsstyring
Miljøsertifisering

Kontakt Dovre

NEMKO

EKSPERTISE

Systemsertifisering
Personellsertifisering
Produktsertifisering
Pre-compliance
Produkttesting
Internasjonal markedsadgang

Kontakt Nemko

SCANDINAVIAN CERTIFICATION AS

EKSPERTISE

• Ledelsessystem for kvalitet
• Ledelsessystem for miljø
• Ledelsessystem for arbeidsmiljø

Kontakt Scandinavian Certification AS

Ta kontakt med de ulike sertifiseringsorganene for mer informasjon

Har du noen spørsmål angående sertifisering, ta gjerne kontakt med oss i Kvalex så hjelper vi deg i riktig retning.

KURS & SEMINAR


  • DNVGL Banner2
  • Kvalex-banner_960x290
  • 285510_960x290_november_2014

FRA VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

VIS FREM DITT SERTIFIKAT

Bli medlem

Profiler deg som en trygg leverandør.
Gjør det enkelt å velge akkurat deg som business partner.

KONTAKT OSS
 

Oppdater din profil

Vis frem hva du kan levere. Oppdater bedriftsdetaljer, varemerker, bransjer og kontaktpersoner.

KONTAKT OSS

Ring oss