Laster Hendelser
Finn Hendelser

Navigasjon for hendelsesvisning

Kommende Hendelser

Hendelser listenavigering

februar 2018
kr3.900

NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015

21. februar
Scandic Oslo Airport, Ravinevegen 15, Gardermoen, 2060 Norge + Google Map
Logo-Nemko-bruk-Kvalex

Vi går gjennom hele ISO 9001 standarden og legger ekstra vekt på endringene fra ISO 9001:2008. Kurset tar også for seg ISO 14001, men standarden gås ikke gjennom i detalj. Det legges vekt på de viktigste endringen fra ISO 14001:2004. Det orienteres om ISO sin høynivå struktur som ligger til grunn for både ISO 9001, ISO14001, ISO 45001 (OHSAS), ISO 27001 og ISO 37001. Sertifiserte virksomheter må ha gjennomført en revisjon iht til 2015 versjonene for å opprettholde sertifisering utover…

Les mer »
kr3.900

Praktisk implementering av ISO 9001:2015 og revisjonsteknikk iht 19011:2011

22. februar
Scandic Oslo Airport, Ravinevegen 15, Gardermoen, 2060 Norge + Google Map
Logo-Nemko-bruk-Kvalex

Vi går gjennom prinsippene for oppbygging av et kvalitetsledelsessystem gjennom eksempler og øvingsoppgaver. Kurset tar også for seg revisjonsteknikk med utgangspunkt i ISO 19011:2011. Kurset blir avholdt dagen etter kurset i NS-EN 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015. Dette gjøres for at kursdeltakere skal få bedre innsikt i spesielt ISO 9001.   For ytterligere informasjon kontakt Ingunn Bjerke Ingunn.bjerke@nemko.com

Les mer »

Koordinatorskolen 1, del 2

27. februar @ 08:30 - 28. februar @ 16:30
Veritas-senteret, Veritasveien 1, Høvik, 1363 Norway + Google Map
SISTE DNV

Som koordinator i bygg- og anleggsbransjen har du en sentral rolle både i prosjekteringsfasen og i utførelsen av prosjekt. DNV GLs koordinatorskole gir deg den verktøykassen du trenger for å fylle rollen og opptre som koordinator for prosjektering (KP) og utførelse (KU). Mål Kurset har til hensikt å sikre at du som koordinator har kompetansen, innsikten og verktøyene du trenger for å utøve din jobb som koordinator i bygg- og anleggsbransjen, ut i fra de kravene som stilles til rollen.…

Les mer »
Kr.8.900

ISO 14001:2015 – Ledelsessystem for miljø i praksis

28. februar - 1. mars
Sandefjord, Sandefjord, Norge + Google Map
Intertek-logo-til-kurs

Et kurs for deg som ønsker eller har behov for å lære mer om miljøledelsessystem eller virksomheter som vurderer å etablere et system og sertifisere seg etter ISO 14001. ISO 14001:2015 angir krav til ledelsessystem som en organisasjon kan benytte i sitt miljøforbedringsarbeid. Standarden dekker temaer innenfor kartlegging, planlegging og miljøstyring med hensikt om å bedre miljøprestasjon, redusere risiko og ha egnet beredskap. Det er mulig å gjennomføre sertifisering av organisasjonens ledelsessystem for miljø i henhold til ISO 14001:2015. Sertifiserte…

Les mer »
mars 2018
kr4.990

Introduksjonskurs til ISO 9001:2015 – ledelsessystem for kvalitet

1. mars
Kiwa Teknologisk Institutt Stavanger, Forusparken 22, Stavanger, 4031 Norge + Google Map
Logo-bruk-Kiwa-for-Kvalex

Kurset er for deg som trenger en innføring i kvalitetsledelse i henhold til ISO 9001:2015. Du får kunnskap om standardens oppbygging og prinsipper for kvalitetsledelse, og en helhetlig forståelse for hensikten med et kvalitetssystem. Formålet med kurset er å vise hva det vil si å bygge opp et ledelsessystem basert på krav i standarden. Hvordan kan ISO 9001:2015 standarden understøtte den daglige driften, hjelpe bedriften til å svare på kundekrav og være med på å øke lønnsomheten? På kurset gjennomgår vi:…

Les mer »
kr17.500

Revisjonslederkurs

5. mars @ 08:00 - 9. mars @ 16:00
DNV GL Bergen, Bergen, Norge + Google Map
SISTE DNV

Kurset er beregnet på deltakere som trenger grundig forståelse for revisjonsprosessen og trenger ferdigheter for å kunne lede og utføre en kvalitetsrevisjon. Forutsetninger: Dette kurset er et videregående kurs og det forventes at deltakerne kjenner til kravsstandarden ISO 9001 fra før samt har vært deltakende i en systemrevisjon (f.eks. internrevisjon) tidligere. Målgruppe Kurset er beregnet på deltakere som trenger grundig forståelse for revisjonsprosessen og trenger ferdigheter for å kunne lede og utføre en kvalitetsrevisjon. Dette er et videregående kurs og…

Les mer »
kr13.150

A3.3 Revisjonsledelse (EOQ Auditor/Lead Auditor)

5. mars @ 08:30 - 8. mars @ 16:30
NFKR Academy, Kjørbokollen 30, Sandvika, 1337 Norge + Google Map
Logo-3-NFKR-Academy

Inkluderer mulighet for akkreditert sertifiseringseksamen for EOQ kvalitetsrevisor/-revisjonsleder  5 dagers kurs i revisjonsledelse . Ønsker du en helhetlig oversikt over revisjonsprosessen? . Har du behov for å formalisere din revisorkompetanse? . Trenger du et effektivt verktøy for oppfølging av leverandører? . Ønsker du å bidra til forbedringsarbeid i egen virksomhet? . Kunne du tenke deg et større faglig nettverk? Benytt anledningen til å utvide din kompetanse og oppnå sertifisering som revisor /revisjonsleder. NFKR Academy tilbyr kompetente og engasjerte kursledere som legger til rette…

Les mer »
kr6.900

A1.2 Kvalitet og ISO 9001:2015 (Quality Management Basics)

5. mars @ 08:30 - 6. mars @ 16:00
NFKR Academy, Kjørbokollen 30, Sandvika, 1337 Norge + Google Map
Logo-3-NFKR-Academy

2 dagers grunnkurs Er du ny innen kvalitetsledelse? Har du behov for bedre kjennskap til ISO 9001:2015 Ønsker du å implementere kvalitets- og ledelsessystemer i din virksomhet? Kunne du tenke deg et større fagnettverk? Er du ny innen kvalitetsledelse og ISO 9001:2015, så er dette kurset for deg. Vi gjennomgår hovedelementene i standarden, samt gjøre noen oppgaver slik at du vil få en forståelse av hva som kreves av deg og din organisasjon for å kunne implementere standarden og/eller være klar…

Les mer »
kr6.900

A1.2 Kvalitet og ISO 9001:2015 (Quality Management Basics)

5. mars @ 08:30 - 6. mars @ 16:00
NFKR Academy, Kjørbokollen 30, Sandvika, 1337 Norge + Google Map
Logo-3-NFKR-Academy

2 dagers grunnkurs Er du ny innen kvalitetsledelse? Har du behov for bedre kjennskap til ISO 9001:2015 Ønsker du å implementere kvalitets- og ledelsessystemer i din virksomhet? Kunne du tenke deg et større fagnettverk? Er du ny innen kvalitetsledelse og ISO 9001:2015, så er dette kurset for deg. Vi gjennomgår hovedelementene i standarden, samt gjøre noen oppgaver slik at du vil få en forståelse av hva som kreves av deg og din organisasjon for å kunne implementere standarden og/eller være klar…

Les mer »
kr19.300

HMS ledelse

5. mars @ 09:00 - 9. september @ 17:00
Veritas-senteret, Veritasveien 1, Høvik, 1363 Norway + Google Map
SISTE DNV

Gjennom en systematisk og proaktiv tilnærming lærer du hvordan du går fra hendelsesbasert HMS-styring til systematisk risikobasert HMS-styring og hvordan du møter kravene i OHSAS 18001 og internkontrollforskriften. Målgruppe Kurset passer for linjeledere, HMS-ledere, verneombud og andre med ansvar og roller knyttet til sikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø. Kurset passer også for dem som har roller iht byggherreforskriften: byggherre, byggherrens representant, SHA-koordinator, prosjekterende og entreprenør. Formål Kurset gjør deltakerne i stand til å motivere for og utøve systematisk HMS-arbeid ved…

Les mer »
+ Export Events