Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS er et uavhengig akkreditert sertifiseringsorgan som gjennomfører sertifisering av personell innenfor ledelse, sikkerhet og inspeksjon og sertifisering av ledelsessystemer for kvalitet.

I tillegg er Norsk Sertifisering AS utpekt av Arbeidstilsynet for sertifisering av sakkyndige virksomheter og virksomheter innenfor sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift om administrative ordninger under arbeidsmiljølovens område.

Akkreditering og godkjenninger

Det har fra første stund vært vår policy at de tjenester som Norsk Sertifisering leverer skal være akkrediterte, dvs. at vår måte å arbeide på blir bedømt, godkjent og fulgt opp av Norsk Akkreditering.

I menyen til venstre finner du våre akkrediteringer innenfor personell- og systemsertifisering.

Les mer om våre akkrediteringer og godkjenninger her >>

 

Under finner du informasjon om Eksamen ved Sertifisering

Eksamensplanlegger


Besøksadresse: Fornebuveien 37,
1366 Lysaker
Telefon: 67 52 60 15
Web: www.norsksertifisering.no

KONTAKT OSS

Kontaktpersoner

Daglig leder og kvalitetsrevisor

Frode Ervik Pettersen

Sekretær, personsertifisering

Line Beathe Skjølsvik

Prosjektleder, kvalitetsrevisor, fagrevisor

Andreas Heie

Kontakt Norsk Sertifisering AS


Hvis du har noen spørsmål til hvordan man kan bli sertifisert, eller andre spørsmål Norsk Sertifisering kan hjelpe deg med, ta direkte kontakt med Norsk Sertifisering.