Nemko AS

Nemko leverer system-, produkt- og personellsertifisering til virksomheter i et bredt spekter av bransjer. 

Nemko er et uavhengig og nøytralt selskap, akkreditert av Norsk Akkreditering. Vi bidrar til våre kunders utvikling gjennom gode og effektive revisjoner som gir merverdi for virksomheten. Vi tilbyr også kurs og opplæring innen praktisk revisjonsteknikk og aktuelle standarder.

Nemko er akkreditert for sertifisering i henhold til følgende standarder:

 • Kvalitet - ISO 9001
 • Miljø -  ISO 14001
 • Energiledelse -  ISO 50001
 • Trygt arbeidsmiljø - ISO 45001/OHSAS 18001
 • Mattrygghet - ISO 22000
 • Informasjonssikkerhet ISO/IEC 27001

Nemko er det norske medlemmet av IQNet – The International Certification Network, og utsteder IQNet-sertifikat som bidrar til å sikre virksomhetens ledelsessystem internasjonal aksept.

Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) har utpekt Nemko til å sertifisere virksomheter i henhold til Arbeidstilsynets forskrift 1360;

 • Sakkyndig virksomhet
 • Sikkerhetsopplæring

Nemko tilbyr Personellsertifisering av:

Nemko tilbyr produktsertifisering innen en rekke områder, som:

 • Elektriske/elektroniske produkter (IT/audio video, husholdningsapparater, belysning, medisinsk teknisk utstyr)
 • Radio og telekom (trådløse produkter)
 • Komponenter og installasjonsmateriell (plugger og stikkontakter, brytere, regulatorer)
 • Maritim, offshore og subsea utstyr
 • Måleinstrumenter og laboratorieutstyr

Gjennom våre kontorer, laboratorier og nettverk av partnere i Asia, Nord-Amerika, Midtøsten og Afrika betjener vi våre kunder pålitelig og effektivt. Vi tilbyr lokal tilstedeværelse kombinert med global kunnskap.

 

   

    

MSYS 001

PROD 001

 Alle bilder er Copyright © Nemko AS


 • Bente Marie Stein Marked Salg og markedssjef Systemsertifisering send e-post
  Karianne Teie Salg Sertifiseringskoordinator send e-post
  Ingunn Bjerke Salg Sertifiseringskoordinator/ kursansvalrig send e-post
 • Akkreditering

  PRLAB
  Akkrediteringsnummer: TEST033-2
  Akkrediteringsdato: 27.03.1995
  Virksomhet: Sikkerhet
  PRLAB
  Akkrediteringsnummer: TEST033-4
  Akkrediteringsdato: 27.03.1995
  Virksomhet: Elektrisk prøving.
  PRLAB
  Akkrediteringsnummer: TEST033-1
  Akkrediteringsdato: 27.03.1995
  Virksomhet: Elektrisk prøving.
  PRLAB
  Akkrediteringsnummer: TEST033-3
  Akkrediteringsdato: 27.03.1995
  Virksomhet: Sikkerhet
  PRLAB
  Akkrediteringsnummer: TEST033
  Akkrediteringsdato: 27.03.1995
  Virksomhet: Miljø.
  PRLAB
  Akkrediteringsnummer: TEST033-5
  Akkrediteringsdato: 27.03.1995
  Virksomhet: EMC, Elektromagnetisk kompatibilitet
 • Bransjer

  Ledelsessystemsertifisering
  Materialkontroll og kvalitetsteknikk
  Personellsertifisering
  Produktsertifisering
  Sertifisert bedrift
  Teknisk prøving og analyse
 • Varemerker

  ATEX

  ENEC

 • Kontorer

  Relasjonstype Navn
  Moderselskap Stiftelsen Norges Elektriske Materiellkontroll Nemko
  Avdeling Nemko As Avd Kjeller

Nemko AS

 • Telefon: 22 96 03 30
 • Besøksadresse: Philip Pedersens v. 11
  1366 Lysaker
 • Postadresse: Postboks 91 Lysaker
  1324 Lysaker
 • Org.nr: 974404532
 • Send forespørsel

Meldingen din ble vellykket sendt!