Laster Hendelser
Finn Hendelser

Navigasjon for hendelsesvisning

Kommende Hendelser

Hendelser listenavigering

oktober 2021
NOK16.800

Kvalitetsledelse 2 – Implementering, ledelse og forbedring

5. oktober - 6. oktober
Kiwa, Online, Oslo, Norge + Google Map
Kiwa-logo-til-kurs

Dette er kurset for deg som skal jobbe med oppbygging, implementering, ledelse og forbedring av ledelsessystemer iht. ISO 9001. Etter fullført kurs skal du være godt rustet til å ta fatt på oppgaven som ansvarlig for et ledelsessystem.   Sted: Video undervisning, Sted med dataoppkopling, -, Online

Les mer »
NOK16.800

Kvalitetsledelse 2 – Implementering, ledelse og forbedring

5. oktober - 6. oktober
Kiwa, Online, Oslo, Norge + Google Map
Kiwa-logo-til-kurs

Dette er kurset for deg som skal jobbe med oppbygging, implementering, ledelse og forbedring av ledelsessystemer iht. ISO 9001. Etter fullført kurs skal du være godt rustet til å ta fatt på oppgaven som ansvarlig for et ledelsessystem. Se nedenfor om mulighet for sertifisering etter dette kurset.   Sted: Video undervisning, Sted med dataoppkopling, -, Online

Les mer »
NOK15.300

Kvalitetsledelse 1 – Grunnkurs i kvalitetsledelse

11. oktober - 13. oktober
Kiwa, Online, Oslo, Norge + Google Map
Kiwa-logo-til-kurs

Grunnkurs i kvalitetsledelse gir deg grunnleggende kunnskap om prinsipper for kvalitetsledelse, og hvordan jobbe med kvalitetssystemer i praksis.   Sted: Video undervisning, Sted med dataoppkopling, -, Online

Les mer »
NOK9.950

Lean Gult Belte

11. oktober - 12. oktober
Kiwa, Online, Oslo, Norge + Google Map
Kiwa-logo-til-kurs

Forbedringsarbeidet er helt nødvendig i alle virksomheter, og Lean er den mest brukte metoden i dette arbeidet, også internasjonalt. Vi gir deg den grunnleggende kompetansen om de viktigste verktøyene i Lean-metodikken.   Sted: Video undervisning, Sted med dataoppkopling, -, Online

Les mer »
NOK15.300

Kvalitetsledelse 1 – Grunnkurs i kvalitetsledelse

11. oktober - 13. oktober
Kiwa, Online, Oslo, Norge + Google Map
Kiwa-logo-til-kurs

Grunnkurs i kvalitetsledelse gir deg grunnleggende kunnskap om prinsipper for kvalitetsledelse, og hvordan jobbe med kvalitetssystemer i praksis. Sted: Video undervisning, Sted med dataoppkopling, -, Online

Les mer »
NOK19.500

Sertifiseringskurs for arbeidsmiljøleder

13. oktober - 15. oktober
Kiwa, Online, Oslo, Norge + Google Map
Kiwa-logo-til-kurs

Lær hvordan du kan jobbe med arbeidsmiljøledelse iht. ISO 45001. Etter fullført kurs kan du oppnå internasjonal sertifisering som arbeidsmiljøleder.   Sted: Video undervisning, Sted med dataoppkopling, -, Online

Les mer »
NOK9200

Internrevisjon

18. oktober - 19. oktober
Kiwa, Online, Oslo, Norge + Google Map
Kiwa-logo-til-kurs

På kurset får du en grundig gjennomgang av revisjonsprosessen som du kan bruke ved revisjoner av ulike ledelsessystemer, for eksempel ISO 9001 - kvalitet, ISO 14001 - miljø, ISO 45001 - arbeidsmiljø, og HMS-internkontroll. Sted: Video undervisning, Sted med dataoppkopling, -, Online

Les mer »
NOK3.200-NOK4.000

A1.2a ISO 9001:2015 Kvalitetsledelse

19. oktober @ 09:00 - 16:00
KRN Academy, Sandvika/digitalt, Sandvika, Norge + Google Map
Logo-KRN-kurs

Passer både som oppfriskingskurs og for deg som ønsker en rask gjennomgåelse av ledelsesstandarden og innføring i kvalitetsledelse. Godkjent oppdateringsdag resertifisering Kvalitet (QM), Revisjon (QA/QLA)

Les mer »
NOK7.100-NOK9.450

A2.2 Revisjon, Interne eller eksterne revisjoner iht ISO 19011

21. oktober @ 09:00 - 22. oktober @ 16:00
KRN Academy, Sandvika/digitalt, Sandvika, Norge + Google Map
Logo-KRN-kurs

Innføring i prinsippene for revisjon, revisjonsprosessen og metoder iht ISO 19011, vil gi deg økt trygghet i rollen som revisor, interne eller eksterne revisjoner. Hvordan planlegge, forberede, gjennomføre og rapportere virkningsfulle revisjoner på en god og trygg måte. Kombinasjon av forelesning og gruppearbeid.

Les mer »
NOK14.600-NOK19.500

A1.2 Kvalitetsledelse (Quality Management) 5d

25. oktober @ 09:00 - 3. november @ 16:30
KRN Academy, Sandvika/digitalt, Sandvika, Norge + Google Map
Logo-KRN-kurs

Kurset går noe bredere i kvalitetsfaget enn ISO 9001 alene for å gi deg dyptgående kunnskap om effektiv styring av virksomheter. Det forventes forkunnskaper i ISO 9001. Det vil i kurset bli benyttet et case der en jobber seg gjennom ulike krav relatert til ledelse og kvalitetsfaget. Du vil få god forståelse for ledelsessystemer, kravene i ISO 9001:2015 og tilegne deg metoder for å oppnå kontinuerlig forbedring og tillit i markedet. Pensum i kurset er godkjent for sertifisering til Kvalitetsleder.

Les mer »
+ Export Events