Logo-Standard

Bedrifter tar samfunnsansvar og bidrar til FNs bærekraftsmål

Nyheter

Nyhet fra Standard.no

Målene skal hjelpe med å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Norske virksomheter bidrar til dette viktige arbeidet når de tar i bruk noen av våre mest sentrale standarder.

I denne oversikten har vi samlet de mest brukte standardene som er relatert til FNs mål for bærekraftig utvikling. Standardene er populære blant norske virksomheter og kan kjøpes nederst på denne siden.

NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar

Den overordnede standarden som omhandler hvordan virksomheter bidrar til bærekraftig utvikling. Viktig områder er Forbrukerspørsmål, Engasjement i nærmiljøet, Etisk fremferd og Menneskerettigheter. Norsk utgave.

Til denne standarden er det laget en veiviser: Samfunnsansvar – en veiviser til NS-ISO 26000.

NS-ISO 20400 Bærekraftige innkjøp

Standarden viser hvordan virksomheter sikrer bærekraftig utvikling ved å utvikle innkjøpsprosedyrer som ivaretar miljømessige og sosiale hensyn. Norsk utgave.

 

Les mer