resertifisering

Har du husket å resertifisere?

Nyheter

Dette skjer i henhold til FGs regelverk.

– Dersom man ikke gjennomfører resertifiseringen, mister man FG-godkjenningen til å prosjektere eller utføre slokkeanlegg. Det er et krav fra FG at man består resertifiseringseksamen hvert 5 år, blant annet for å kunne dokumentere at man arbeider med slokkeanlegg og for å kunne vise til oppdatert kompetanse, forklarer spesialist i vannbaserte slokkesystemer, Gunnar Sundal.

FG er en del av Finans Norge, og fungerer som et uavhengig organ opprettet på initiativ fra forsikringsselskaper – nettopp for å for å utarbeide regler og godkjenne utstyr og foretak for slokkeanlegg.

– Slokkeanlegg skal utføres etter samme regelverk, og de samme vurderingene skal gjøres, uavhengig av hvilke forsikringsselskap det gjelder. FG er det eneste organet som har utarbeidet et system som tilfredsstiller myndighetenes krav til kontroll og ettersyn på bakgrunn av god nok kvalitet, sier Sundal.

Kan hvem som helst ta resertifisering?

For å oppnå resertifisering må personen som skal ta eksamen dokumentere relevant arbeid i henhold til egen sertifisering innen enten prosjektering, utførelse, vedlikehold og/eller kontroll av automatiske slokkeanlegg de siste 36 måneder.

I tillegg må man melde inn minimum 10 referanseprosjekter registrert i FG-kontroll, som er relevante for områdene man er sertifisert for. Referanseprosjektene kan inneholde og dekke flere sertifiseringsområder.

Les hele saken her