Tysk-Norsk samarbeid akkreditering

ILAC MRA for SLP

Nyheter

ILACs MRA har nå blitt utvidet til å inkludere akkreditering av sammenlignende laboratorieprøving (SLP) ved bruk av ISO / IEC 17043!

Denne utvidelsen av ILAC MRA blir gjennomført som et resultat av den nylig publiserte ILAC R6.

Les mer på ILACs sider

En fullstendig liste over signatører til ILAC MRA er tilgjengelig på ILACs sider.

Les mer