NFKRheltny

Kvalitetsprisen 2017 for myndighetsrelatert innsats

Nyheter

NFKR ber nå om kandidater til Kvalitetsprisen 2017.

Alle kan foreslå kandidater, og NFKR ber om at forslag vedlagt utfylt vurdering mot kriteriene sendes NFKR administrasjon på e-mail aa@nfkr.no innen 10. april.
Les mer om prisen her