Nemko-logo-nyheter

Måling av elektromagnetisk stråling

Nyheter

Introduksjon av ny teknologi som f.eks. 5G og AMS har skapt økt usikkerhet blant befolkningen. Bekymringene går ut på hva slags strålinger man nå utsettes for og hvorvidt disse kan være skadelige. Nemko utfører testing i og rundt bygninger, og kan utstede sertifikater som viser at stråling fra f.eks. mobilnett, trådløse nettverk og høyspentkabler ikke overgår grenseverdier.

Kilder til elektromagnetisk stråling kan f.eks.være:

  • Mobilnett
  • Automatiske strømmålere
  • Trådløse nettverk
  • Høyspentkabler

De aller fleste tester viser strålingsnivåer som ligger godt under tillatte grenser. Det er derfor høy sannsynlighet for at det samme gjelder for din bygning. Likevel vil et sertifikat gi flg:

  • En sikker bekreftelse på at deres arbeidssted ikke er utsatt for elektromagnetisk stråling over tillatte grenser.
  • En mulighet til å vise ansatte og besøkende at deres sikkerhet tas på alvor og at de ikke utsettes for stråling over tillatte grenser.

 

Les mer