Tysk-Norsk samarbeid akkreditering

Tysk-Norsk samarbeid

Nyheter

Tysk-Norsk samarbeid

Tekst: Norsk Akkreditering

NAs direktør Inger Cecilie Laake og akkrediteringsansvarlig for sertifisering og inspeksjon Tove Kristin Dokka besøkte det tyske akkrediteringsorganet DAkkS for å diskutere felles utfordringer og løsninger.

Den nye versjonen av standarden for akkrediteringsorgan ISO/IEC 17011 åpner for noen endringer i hvordan akkrediteringsorgan følger opp akkrediterte organisasjoner. Tyskerne har i den forbindelse lagt ned mye arbeid i å utvikle et system for risikovurdering ved bestemmelse av oppfølging av akkrediterte virksomheter. Siden det ikke er konkurranse mellom de europeiske akkrediteringsorganene er dette et arbeid som kan deles. DAkkS’ direktør Stephan Finke og Annabel Brewka delte med NA sin arbeidsmetodikk og vurderinger når de bruker DAkkS’ modell for risikovurderinger.

 

Les mer