Nemko-logo-nyheter

Nemko og SINTEF Norlab inngår samarbeid

Nyheter

Norske og internasjonale kunder skal få strømlinjeformet adgang til markedene sine gjennom et samarbeid mellom Nemko og SINTEF Norlab innenfor testing, inspeksjon og sertifisering.

De to selskapene inngår samarbeid for å støtte nasjonale og internasjonale aktører i å møte komplekse regulatoriske krav og utfordringene knyttet til det grønne skiftet, så vel innen sirkulærøkonomi som energi-lagring. Nå får kundene alle slike tjenester samlet.

Nemko, ledende på testing, sertifisering og internasjonal markedsadgang, og SINTEF Norlab, Norges ledende laboratorieforetak, inngår samarbeid for å gi enda bedre service til norske og internasjonale kunder. Målsetningen er å tilby komplette tjenester for produkttesting, sertifisering og gjennom nødvendige sertifiseringer gi markedsadgang, hurtig og med høy kvalitet.

–  Vi vil bli en enda bedre samarbeidspartner for våre kunder gjennom å kunne tilby alle tjenester som er nødvendig innen produkttesting, sertifisering og internasjonal markedsadgang når vi nå samarbeider med SINTEF Norlab, som er bransjeledende i Norge, sier Per Ove Øyberg, administrerende direktør i Nemko.

Kravene til dokumentasjon av både stoffinnhold og produktsikkerhet, ikke minst innenfor elektronikkindustrien og tilliggende bransjer, øker. For eksempel er det strenge reguleringer og grenseverdier for farlige stoffer (RoHS) og for transport av f.eks. litiumbaserte batterier. Det gjelder både på nasjonalt, regionalt og på internasjonalt nivå. Fokuset på gjenbruk, kartlegging av avfallsstrømmer og sirkulærøkonomi medfører nye krav for å ivareta miljøet. Utviklingen innebærer økte krav til at produsenter og importører har oversikt over, og på kostnadseffektivt vis kan dokumentere overfor ulike lands myndigheter, hvilke stoffer produktene inneholder og hvilken virkning de har på helse, miljø og sikkerhet. For å få markedsadgang, må produkter være dokumentert sikre og i tråd med gjeldende miljøkrav innenfor sine bruksområder. Her spiller testing og sertifisering i regi av anerkjente uavhengige tredjeparter som Nemko og SINTEF Norlab en vesentlig rolle.

Les mer>>