Logo-standard-norge

Ny Norsk Standard for krav til ettersyn, vedlikehold og reparasjon av løfteinnretninger

Nyheter

Denne standarden, NS 3809, inneholder krav til innhold, kvalitet og dokumentasjon for ettersyn, vedlikehold og reparasjoner på løfteinnretninger, og ble utgitt i desember 2020.

Standarden er skrevet for løfteinnretninger som i henhold til byggteknisk forskrift skal gjennomgå periodisk sikkerhetskontroll. Den kan brukes som referanse i en drifts- og vedlikeholdskontrakt mellom oppdragsgiver og leverandør.

Ryddigere kontraktsforhold

Omfanget av det arbeid som er beskrevet i slike avtaler mellom eier/oppdragsgiver og leverandør har tradisjonelt blitt definert av leverandørene og i noen grad også av uavhengige heisrådgivere. Dette har medført at innholdet i kontraktene varierer mye, og omfanget kan i noen tilfeller ha blitt så begrenset at det går ut over kvaliteten og sikkerheten på løfteinnretningen.

Følger opp myndighetskrav

Ved å benytte denne standarden kan eiere av løfteinnretninger sikre seg at kontraktene får et minsteomfang som tilfredsstiller kravene myndighetene har til slikt ettersyn. Ettersom standarden gir grunnlag for en mer entydig forståelse av hva kontakter faktisk skal inneholde, vil den derfor også være nyttig for leverandørene av ettersyn.

I tillegg til byggteknisk forskrift forholder standarden seg også til byggesaksforskriften med veiledning til plan- og bygningsloven og forskrift om maskiner.

 

Les mer>>