Logo-Norsk-Akkreditering

Ny ISO 17025 er publisert

NyheterLegg igjen en kommentar

Kva er dei viktigaste endringane i 2017-versjonen?

  • Omfanget dekkjer prøvetaking som eigen aktivitet i samanheng med etterfølgjande kalibrering og testing
  • Prosesstilnærminga samsvarer med nyare standarder som ISO 9001 kvalitetsstyring, ISO 15189 kvalitet ved medisinske laboratorium og ISO / IEC 17021-1 krav til revisjons- og sertifiseringsorgan
  • Standardet har fått eit sterkare fokus på informasjonsteknologi og tek inn over seg bruken av datasystem, elektroniske registreringar og produksjon av elektroniske resultat og rapportar
  • Eit nytt kapittel introduserer risikobaserte tilnærmingar

Les mer om standarden her

Legg igjen en kommentar