Tysk-Norsk samarbeid akkreditering

Nye krav til kalibreringsomfang

NyheterLegg igjen en kommentar

Norsk Akkreditering: 

Endring i minimumskrav for akkrediteringsomfang til kalibreringslaboratorier akkreditert etter ISO/IEC 17025 i tråd med den nye ISO/IEC 17011:2017 punkt 7.8.3c

Alle akkrediteringsomfang til kalibreringslaboratorier skal inneholde en referanse til relevante kalibreringsmetoder eller -prosedyrer knyttet til hver linje i omfanget. Dette var ikke påkrevd tidligere og er dermed ikke implementert i alle akkrediteringsomfang dette kravet berører. For mer informasjon om ordlydene i relevante krav, se nederst på denne siden.

Denne referansen kan enten være en henvisning til en intern metode ID og/eller en kort beskrivelse av den anvendte metoden.

ISO/IEC 17011 er den internasjonale standarden som beskriver krav til akkrediteringsorgan. Norsk Akkreditering tilfredsstiller i dag kravene i ISO/IEC 17011:2004 og arbeider med overgangen til ISO/IEC 17011:2017. I denne forbindelse gjør vi oppmerksom på en liten endring i krav som omhandler innholdet i akkrediteringsomfang til kalibreringslaboratorier (punkt 7.8.3c).

Norsk akkreditering vil følge opp dette framover. Ledende bedømmere vil etterspørre om forslag til henvisninger der disse mangler i akkrediteringsomfanget. Samtidig gir dette en anledning for gjennomgang av referanser slik de er satt opp i dag. Der nødvendig, vil tekniske bedømmere involveres for avklaringer.

Les mer>>

Legg igjen en kommentar