resertifisering

3D laserskanning i oljetank

Nyheter

Nyhet fra Kiwa 12 september 2022

 

3D laserskanning er en svært effektiv metode som genererer store mengder data på kort tid og produserer detaljerte 3D-modeller i riktig målestokk. En slik 3D-modell er et uhyre nyttig verktøy for å finne tankens volum, kartlegge tilstanden i tanken og gjøre tilpasninger eller endringer i den eksisterende konstruksjonen.

Kiwa er en uavhengig tredjepart med over 40 års erfaring fra tankinspeksjon. Ved hjelp av ikke-destruktive metoder (NDT) kan vi kontrollere alle slags tankanlegg med svært pålitelige resultater.

 

Se video og les mer>>