Tysk-Norsk samarbeid akkreditering

Ny akkrediteringsstandard EU-ETS

Nyheter

Publisert 03.06.2022 18:02 av Norsk akkreditering

 

I henhold til IAF resolusjon 2019-14 er NS-EN ISO/IEC 17029:2019 fastsatt som normativt dokument for akkreditering av organ som utfører verifikasjon og/eller validering. I hht IAF resolusjon 2019-19 er det besluttet at akkreditering etter EN ISO 14065:2020 forutsetter akkreditering etter EN ISO/IEC 17029:2019. Se også presentasjon fra EU ETS informasjonsutvekslingsmøte 14.10.2021.

NA har pr dags dato tre akkrediterte virksomheter ihht NS-EN ISO 14065:2013. NS-EN ISO 14065:2020 ble publisert desember 2020. I henhold til IAF resolusjon 2019-19 skulle overføringen fra NS-EN ISO 14065:2013 til NS-EN ISO 14065:2020 vært sluttført senest desember 2023. Som følge av covid-19 har IAF innvilget generell utsettelse på implementeringsfrister på 6 måneder. Dette medfører at dagens akkrediteringer etter NS-EN ISO 14065:2013 må være overført til NS-EN ISO/IEC 17029:2019 og NS-EN ISO 14065:2020 senest juni 2024.

Før overgang til NS-EN ISO/IEC 17029:2019 kan bedømmes må følgende sendes NA senest to måneder før bedømmingen:

–        Samsvarsmatrise for NS-EN ISO/IEC 17029:2019, D008741

–        Søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO/IEC 17029:2019 (EU-ETS), D008781

–        En redegjørelse for hvilke endringer virksomheten har implementert i eget styringssystem som følge av overgangen

 

Les mer>>