resertifisering

HMS-datablad

Nyheter

Selv om mange som fortsatt bruker betegnelsen HMS-datablad, er det sikkerhetsdatablad som er den juridisk korrekte betegnelsen.

Hvis din virksomhet jobber med å fremstille,importere, og/eller distribuere produkter som har farlige eller skadelige egenskaper, er dere i henhold til Reach-forskriften pålagt å ha sikkerhetsdatablader (SDS) for hvert enkelt produkt.

Våre erfarne rådgivere hjelpe dere med å oversette og utarbeide sikkerhetsdatablader, samt kvalitetssikre sikkerhetsdatabladene deres ved behov. Ta kontakt så finner vi ut hvordan vi på best måte kan hjelpe din bedrint.

Kiwas elektroniske stoffkartotek vil hjelpe arbeidsgivere å oppfylle sin plikt om å tilgjengeliggjøre sikkerhetsdatablad for sine ansatte. Stoffkartoteket er spesielt tilpasset små og mellomstore bedrifter som ønsker et enkelt, brukervennlig system som er lett tilgjengelig på alle plattformer for alle ansatte i bedriften.

 

Les mer>>