Anskaffelser-til-KLX

Sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser

Nyheter

Mange i innkjøps-Norge opplever å ikke ha kompetansen som skal til for å jobbe godt med bærekraft i anskaffelser. SOA Bærekraft er DFØs nyeste tiltak for å bidra til et kompetanseløft.

SOA Bærekraft består av en fagplan, en kartleggingstest og en sertifiseringstest. Kursleverandører som tilbyr SOA Bærekraftskurs bygger opp kursene sine i tråd med fagplanen, og skal forberede deltakerne på sertifiseringstesten. Disse kursene er et viktig nytt tilbud som gir innkjøpere en bred innføring i bærekraftige anskaffelser. Modulen tar for seg de fire temaene:

  • Klima og miljø
  • Arbeidslivskriminalitet
  • Menneskerettigheter
  • Andre samfunnshensyn

Les hele saken>>