NYHETER-LOGO-STANDARD-NORGE

Ny standard for risikostyring av reiser

Nyheter

NS-ISO 31030 Risikostyring av reiser – Veiledning for organisasjoner, gir veiledning om vurdering av risikofaktorer knyttet til reiser og hvordan man kan utvikle planer for å håndtere og kommunisere dem.

Standarden kan brukes av alle typer organisasjoner, uavhengig av sektor eller størrelse. Den er basert på prinsippene, rammeverket og prosessen i NS-ISO 31000 Risikostyring – retningslinjer, og kan brukes uavhengig av andre standarder.

Standarden dekker forhåndsplanlegging og risikovurdering av destinasjoner og reisearrangementer, sikkerhets- og informasjonssikkerhetstiltak, utfordringer med reiselogistikk, beredskap med mer.

Et nyttig verktøy

Risikostyring av reiser krever at organisasjoner forutser og vurderer potensialet for hendelser, utvikler behandlinger og kommuniserer forventet risikoeksponering til sine reisende. Å gi reisende tilstrekkelig medisinsk veiledning og nødhjelp, sikkerhet og informasjonssikkerhetstiltak, inkludert utfordringer i reiselogistikk, kan påvirke utfallet av forstyrrende hendelser betydelig.

ISO 31030 er et verktøy for organisasjoner som vil dokumentere at reisebeslutninger er basert på organisasjonens evne til å behandle risiko ved bruk av interne ressurser eller med ekstern assistanse. Standarden gir også et omfattende sett med risikobehandlingsalternativer som en organisasjon kan vurdere. Dette vil hjelpe organisasjonen og den reisende å realisere mulighetene og fordelene som det kreves reise for.

 

Les mer>>