Logo-standard-norge

Standard Morgen: Universell utforming av elbil-ladestasjoner

Nyheter

For å få finne de beste løsningene, ønsker Standard Norge å utvikle standarder for universell utforming for slike ladestasjoner. 7. februar inviterer vi alle interesserte og potensielle deltakere til et digitalt informasjonsmøte om arbeidet.

Tid: Tirsdag 7. februar, kl. 0900-1030
Sted: Webinar (via Teams)

Stortinget og Regjeringen har satt som mål at alle nye biler som selges skal være nullutslippsbiler innen utgangen av 2025. Denne utviklingen krever en god infrastruktur for elbilladere, og det er særlig viktig at ladestasjoner kan brukes av alle, også av personer med funksjonsnedsettelser. Stadig flere elbiler kommer i størrelser og med tilpasninger som gjør at de kan brukes av personer med funksjonsnedsettelser. Det innebærer at ladestasjonene må være universelt utformet, og det må legges til rette for en god infrastruktur for bruk av elbilladere.

Standard Norge ønsker å etablere en egen standardiseringskomité som skal utvikle standarder for universell utforming for elbil-ladestasjoner. Personbiler er prioritert, men i de første diskusjonene ønsker vi også å se på problemstillinger som gjelder buss, tungtransport og eventuelt andre kjøretøy. Arbeidet med denne komiteen er støttet av Kultur- og likestillingsdepartementet.

Vi har som mål å etablere en bredt og balansert sammensatt komité med representanter fra næringslivet, myndigheter, arbeidstakerorganisasjoner, NGO-er, utdanning og forskning, frivillige organisasjoner, kommuner og forbrukere.

Informasjonsmøtet er en anledning til å melde interesse for arbeidet og gi innspill til problemstillinger og mandat for arbeidet.

 

Påmelding og mer informasjon her>>