Tysk-Norsk samarbeid akkreditering

Vilkår for å være akkreditert er nå revidert

Nyheter

Norsk Akkreditering 02.12.2021

 

Norsk akkreditering har publisert reviderte Vilkår for å være akkreditert (D00072).  Dokumentet er omstrukturert og oppdatert, og har vært på høring hos akkrediterte virksomheter, innleide bedømmere og NAs fagråd.

Vilkår for å være akkreditert er et kravdokument som det forventes at alle akkrediterte virksomheter har kjennskap til.

Generelle krav til akkrediterte virksomheter som er endret og/eller tydeliggjort omfatter, men er ikke begrenset til:

– NA kan rapportere brudd på akkrediteringskravene, lover og annet regelverk til relevante
myndigheter.
– For virksomheter akkreditert etter akkrediteringsstandarder med alternative valg for
ledelsessystemer, er NAs behov for bedømming av bedømming av dette tydeliggjort
– For betaling av NAs tjenester er det etablert en praksis for endringer eller avbestillinger i de
tilfeller der arbeid allerede er utført og/eller kostnader er påløpt.
– Ved misbruk av akkrediteringsmerket og henvisning til akkrediterte rapporter/bevis/sertifikater,
vil NA kreve at mottakere informeres. NA vil vurdere om og eventuelt i hvilket omfang,
virksomheten skal pålegges å trekke rapporter/bevis/sertifikater fra markedet. Det er den
akkrediterte virksomhetens ansvar å avdekke omfanget av feilaktig bruk av
akkrediteringsmerket.

 

Les mer>>