Tysk-Norsk samarbeid akkreditering

Krav til etablering av meteorologisk sporbarhet, kalibrering og kontroll av måleutstyr

NyheterLegg igjen en kommentar

Informasjon til virksomheter akkreditert etter

NS-EN ISO/IEC 17025,

NS-EN ISO/IEC 17020,

NS-EN ISO 15189,

NS-EN ISO/IEC 17043,

NS-EN ISO 17034.
Norsk akkreditering har publisert krav til etablering av metrologisk sporbarhet, kalibrering og kontroll av måleutstyr (D00859). Dokumentet ivaretar relevante internasjonale krav som framkommer i Vilkår for å være akkreditert og krav i nevnte akkrediteringsstandarder. Du finner dokumentet på vår hjemmeside.

NA-dok 26-serien (D00074, D00075, D00064), krav til kalibrering og kontroll av vekter, termometre og volumetrisk utstyr er trukket tilbake.

Norsk akkreditering vil bedømme akkrediterte virksomheter etter krav i D00859 med virkning fra publiseringsdato 20.09.2021. For avvik som er i saksbehandling, og som er gitt mot kravene i 26-serien, kan man ved årsaksanalyser og korrigerende tiltak bruke det kravdokumentet i stedet for dokumentene i 26-serien.

 

Les mer>>

Legg igjen en kommentar