View Post

Måling av elektromagnetisk stråling

Nyheter

Vis dine ansatte og besøkende at din bygning ikke utsettes for stråling over tillatte grenser. Nemko utfører testing i og rundt bygninger, og kan utstede sertifikater som viser at stråling fra f.eks. mobilnett, trådløse nettverk og høyspentkabler ikke overgår grenseverdier.